JOIN GRUP WHATSAPP: Pusat Studi Islam

Kajian

Riba


Allah subhanahu wa ta’ala berfirman dalam qur’an Surah Al-Baqarah : 275-276, “Orang-orang yang makan [mengambil] riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran [tekanan] penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata [berpendapat] sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah meng halalkan jual beli dan meng haramkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari rabbnya lalu terus berhenti [dari mengambil riba] maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu [sebelum datang larangan] dan urusannya [terserah] kepada Allah. Orang yang kembali [mengambil riba], maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya. Allah memusnakan riba dan menyuburkan orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.”

Dari Abu Hurairah radhiyAllahu anhu berkata, Rasulullah shallAllahu alaihi wa sallam bersabda, “Jauhilah tujuh perkara mubiqat [yang mendatangkan kebinasaan].”

Para sahabat lalu bertanya, “Apakah tujuh perkara itu, wahai Rasulullah?”

Rasulullah shallAllahu alaihi wa sallam lalu menjawab, “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan dibenarkan syariat, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan petempuran, melontarkan tuduhan zina terhadap wanita baik-baik yang lengah lagi beriman.” (Riwayat Bukhari & Muslim) []

Ikuti kami selengkapnya di:

WhatsApp: wa.me/6285860492560 (silakan mendaftar terlebih dahulu)
Instagram: https://www.instagram.com/pusatstudi.islam20/
YouTube: https://www.youtube.com/@pusatstudiislam
Telegram : https://t.me/pusatstudiislam20
Facebook Fanspage : https://www.facebook.com/pusatstudiislam

Related posts
Kajian

Takut Miskin karena Punya Anak?

Kajian

Jika Ragu dalam Shalat

Kajian

Adab Menjadi Tetangga yang Baik

Kajian

Hukum Orang yang Dizalimi kemudian Mendoakan Keburukan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *