Kajian

Ayat-Ayat Al-Quran tentang Kedudukan Wanita

Al-Qur’an menaruh perhatian yang tinggi terhadap wanita. Beberapa ayat di bawah ini berisi kedudukan wanita dalam keluarga: Wanita adalah ketentraman bagi laki-laki “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu…