Sosok

Ibadah Abdullah bin Abbas

Ibnu Abbas memulai hidupnya dalam asuhan Rasulullah ﷺ. Dia memperhatikan ibadah beliau dan rasa takut beliau kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Dia menerima pelajaran praktis dalam beribadah kepada Allah dan keikhlasan kepadanya. Dan sesudahnya, Ibnu Abbas menyertai…
Sosok

Urwah bin Az Zubair, Ahli ibadah yang Khusyuk

Urwah bin Az Zubair adalah orang yang terpercaya dan kuat dalam bidang hadits dan periwayatannya. Dia banyak meriwayatkan hadis ahli fiqih, dan ahli ilmu. Urwah bin Az Zubair merupakan orang yang terpelajar, terpercaya, saleh, dan tidak pernah tergelincir ke dalam fitnah…
Sosok

3 Keistimewaan Ibnu Taimiyah

Namanya Ahmad Taqiyudin Abu Abbas bin Syeikh Syihabuddin Abdul Halim bin Said Abi Al-Barakah. Ia dilahirkan pada tanggal 10, bulan Rabiul awal tahun 661 Hijriyah. Ia dilahirkan di Haran dan menetap di sana hingga usia 70 tahun, di mana pada waktu tersebut bangsa Tartar…