Tahukah Anda

4 Jalan Rezeki

Ada empat cara dan tingkatan Allah SWT memberi rezeki pada hamba-Nya. Pertama, rezeki yang telah Allah SWT siapkan kepada seluruh makhluknya yang melata di muka bumi tanpa terkecuali (QS. Huud: 6). Kedua, Allah akan memberi rezeki yang sudah disiapkan itu sesuai dengan upaya…