Tanya Jawab

Jumlah Bilangin Ganjil pada Segala Hal yang Mubah

Tanya: Wahai Fadhilatusy-Syaikh, semoga Allah memberi taufik kepada engkau, apakah bilangan ganjil juga dianjurkan pada segala hal yang mubah, seperti minum kopi dan selainnya atau hanya sebatas pada perkara yang ditunjukkan oleh dalil? Syaikh Dr. Shalih bin Abdillah…