Ibadah

Jumlah Rakaat Shalat Witir

Dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, “Shalat witir itu berjumlah tiga belas raka’at, sebelas raka’at, Sembilan raka’at, tujuh raka’at, tiga raka’at atau satu raka’at.” (HR. Tirmidzi) Sedangkan ishaq bin Ibrahim berpendapat, “Tiga belas raka’at yang dikerjakan…