Nasihat Ulama

Mengikat Imu dengan Tulisan

Khalid bin Khidasy al Baghdadi pernah berkata kepada Malik bin Anas dalam sebuah pertemuan diantara mereka, “Berikanlah wasiat kepadaku.” Imam Malik berkata padanya, “Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah pada saat tersembunyi ataupun terang-teragan…