Sirah

Cinta Sahabat pada Rasul

Suatu kali Rasulullah ﷺ berjalan jauh dengan tiga orang sahabat. Ketika terasa lapar, salah seorang sahabat mengatakan, “Aku akan menyembelih unta untuk dimakan.” Satunya lagi mengatakan, “Aku akan menyiapkan alat pemotong yang tajam.” Satunya lagi…
Sirah

Nabi ﷺ pun Mencari Kayu Bakar

Nabi ﷺ dan beberapa orang sahabat tengah melakukan perjalanan. Mereka bepergian dengan menggunakan unta. Setelah sekian waktu, mereka lelah. Mereka pun berhenti untuk beristirahat. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah perkemahan kecil dan memasak makanan. Jadi mereka…