Sosok

3 Keistimewaan Ibnu Taimiyah

Namanya Ahmad Taqiyudin Abu Abbas bin Syeikh Syihabuddin Abdul Halim bin Said Abi Al-Barakah. Ia dilahirkan pada tanggal 10, bulan Rabiul awal tahun 661 Hijriyah. Ia dilahirkan di Haran dan menetap di sana hingga usia 70 tahun, di mana pada waktu tersebut bangsa Tartar…