Sirah

Kelembutan Hati Umar bin Khattab Sebelum Memeluk Islam

Sebelum memeluk Islam, Umar ibn al-Khathab orang yang paling keras menentang dan memerangi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ. Ia mengintimidasi orang-orang yang mengikutinya. Suatu hari, Umar menghajar seorang budak perempuan agar mau meninggalkan Islam. Selesai puas…