Sirah

Kesejahteraan di Masa Ustman bin Affan

Hasab Al Bashry ra mengisahkan kesejahteraan penduduk pada masa Utsman bin Affan Dzu Nurain, serta kedamaian dan kenyamanan yang dirasakan oleh umat Islam. Ia berkata: “Aku pernah melihat ada seorang pegawai Utsman bin Affan berseru: ‘Wahai manusia, segeralah kalian…