Renungan

Kesempurnaan Akal

Di antara ciri-ciri sempurnanya akal ialah semangat yang tinggi. Sedangkan, yang rela dengan yang rendah adalah mereka yang berjiwa rendah. Tak kulihat manusia yang lebih besar daripada mereka yang tak mampu menjadi sempurna. Yang dicintai Allah dan mencintai-Nya. Mahasuci…