Ibadah

4 Hikmah Aqiqah

Salah satu syariat Islam yang disunnahkan adalah pelaksanaan aqiqah untuk anak yang dilahirkan. Lalu, apa hikmah disyariatkannya aqiqah itu? Hikmah disyariatkannya aqiqah tentu banyak sekali. Di antaranya adalah sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji Ala…