Tahukah Anda

Rasulullah ﷺ Tak Pernah Menguap?

Tahukah Anda jika Rasulullah ﷺ tak pernah menguap? Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan dalam kitab syarah hadis Bukhari, Al Fath Al Bari, para nabi tidak pernah menguap, termasuk Rasulullah. Fakta ini merujuk pada riwayat yang dinukil oleh Ibn Abi Syaibah dan Bukhari dalam…