Ibrah

Akhlak Mulia, Santun dan Sabar

Rasulullah ﷺ kepada Al-Mundzir Asyaj bin ‘Abdul Qais Radhiyallahu ‘anhu, “Sesungguhnya engkau mempunyai dua tabiat yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu santun dan sabar.” Al-Mundzir bertanya, “Wahai Rasulullah, memang aku berakhlak demikian atau Allah…