Ibrah

Adab Imam An Nawawi kepada Gurunya

Imam As Suyuthi menyampaikan mengenai Imam An Nawawi, ”Beliau mempelajari fiqih dari guru beliau Ishaq Al Maghribi. Dan beliau sangat menjaga adab kepadanya, dimana beliau mengisi bak air dan membawanya kepada guru untuk bersuci.” (Tuhfah At Thalibin, hal. 56) Sedangkan…