Sirah

Istri untuk Julaibib

Namanya singkat, Julaibib. Nama yang tidak lazim bagi masyarakat Arab yang umumnya menyertakan nama orang tua dan moyangnya. Julaibib memang terlahir tanpa diketahui siapa ayah dan ibunya. Orang-orang pun tidak tahu dari mana ia berasal. Terlahir dengan nasab dan suku yang…
Kajian

Shalat Malamnya Rasulullah

Di malam hari, Rasulullah bermunajat. Dia memohon kepada Dzat yang mengurus segala perkara, Rabb Semesta Alam serta melaksanakan perintah Sang Pencipta. “Hai orang-orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit (dari padanya)…
Sirah

Julaibib

Di zaman Rasulullah, hiduplah seorang lelaki yang sangat miskin. Ia tidak berharta, tidak berpangkat, buruk rupa serta tidak jelas nasabnya. Ia tidak punya rumah untuk tempat tinggal, tidur di madjid bertikar pasir dan berbantal tangan. Kemana mana selalu telanjang kaki…
Sirah

Istri untuk Julaibib, Si Buruk Rupa

Namanya singkat, Julaibib. Nama yang tidak lazim bagi masyarakat Arab yang umumnya menyertakan nama orang tua dan moyangnya. Julaibib memang terlahir tanpa diketahui siapa ayah dan ibunya. Orang-orang pun tidak tahu dari mana ia berasal. Terlahir dengan nasab dan suku yang…