Sirah

Kabilah Tsaqif Masuk Islam

Saat para sahabat Nabi ﷺ merasa kesal akan tindakan kaum Musyrikin maka Nabi ﷺ berdo’a, “Ya Allah, berilah petunjuk kepada Tsaqif. . . Ya Allah, berilah petunjuk kepada Tsaqif. . . jadikanlah mereka orang-orang yang tunduk.” Ketika itu pula penduduk Thaif melihat…