Sirah

Keimanan Abu Bakar

Selepas Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaksanakan shalat subuh, beliau menghadap kepada para sahabatnya dan bertanya, “Ketika seseorang sedng menggembalakan sapinya, ia menaruh beban berat di punggungnya, tiba-tiba sapinya menoleh padanya dan berkata, ‘Aku…