Yaumul Hisab

Rasulullah Hadapi Pertanyaan di Akhir Zaman

Allah SWT berfirman, “Ingatlah, hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, ‘Apa jawaban mereka terhadap seruanmu?’ Para Rasul menjawab, ‘Tidak ada pengetahuan kami tentang itu, sesungguhnya Eangkaulah yang mengetahui perkara yang…
Yaumul Hisab

Pertanyaan di Padang Mahsyar

“Manusia akan dikumpulkan pada hari Kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dikhitan.” (Hadits shohih. Diriwayatkan oleh Muslim, no. 5102 dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha). Demikianlah keadaan manusia tatkala bertemu dengan Allah Ta’ala…
Yaumul Hisab

4 Pertanyaan di Hari Akhir

Dalam Sunnan At-Tirmidzi diriwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslami r.a. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Kedua kaki seorang hamba tidak akan melangkah sebelum ditanya empat hal, Pertama, umurnya untuk apa dihabiskan. Kedua, Ilmunya, apa yang ia lakukan dengan ilmu itu. Ketiga…