Sirah

Apa Urusanku dengan Dunia?

Satu hari, Abdullah bin Mas’ud melihat Rasulullah ﷺ sedang tertidur. Beliau tidur beralaskan tikar kecil. Saat Rasul bangun, terdapat bekas tikar pada tubuh beliau. Abdullah bin Mas’ud melihat hal itu. Iapun bertanya, “Wahai Rasulullah, maukah engkau jika…