JOIN GRUP WHATSAPP: Pusat Studi Islam

Sirah

Zuhudnya Umar bin Khattab

Saad bin Abi Waqqash juga bercerita tentang `Umar bin Khattab, “`Umar tidak mendahului kami dalam berhijrah, tetapi aku tahu satu hal yang membuatnya melebihi kami, dia orang yang paling zuhud terhadap dunia di antara kami semua.”

Jika Rasulullah ﷺ memberikan harta hasil rampasan perang, `Umar selalu menolak. `Umar berkata, “Berikan kepada yang lebih miskin daripadaku”

BACA JUGA:  Ketika Umar bin Khattab Temui Rasulullah sedang Tidur di Atas Tikar Pelepah Kurma

Suatu hari, dia mengatakan hal yang sama kepada Rasulullah maka kata Rasulullah ﷺ: “Terimalah dan simpan, kemudian sedekahkan!”

Hingga suatu ketika, `Umar mendapat jatah bagian berupa sebidang tanah di Khaibar. Lantas `Umar menemui Rasulullah dan berkata, “Aku mendapat bagian tanah di Khaibar, yang sebenarnya aku belum pernah mendapat harta sebegitu berharga. Apa yang harus aku perbuat?”

BACA JUGA:  Keimanan Umar bin Khattab yang Kuat

Kemudian Rasulullah memberikan saran agar tanah tersebut pokoknya diwakafkan, sementara hasilnya disedekahkan. `Umar pun mengikuti apa yang disarankan Rasulullah ﷺ. Mengenai kedermawanan `Umar, pembantunya, Aslam mengatakan, “Aku tidak melihat seorang pun setelah Rasulullah yang lebih dermawan sampai akhir hayatnya melebihi `Umar bin Khaththab.” []

Sumber: The Golden Story of Umar bin Khaththab/ penulis: DR. Ahmad Hatta, MA/ Penerbit: Maghfirah Pustaka/ April 2014

Ikuti kami selengkapnya di:

WhatsApp: wa.me/6285860492560 (silakan mendaftar terlebih dahulu)
Instagram: https://www.instagram.com/pusatstudi.islam20/
YouTube: https://www.youtube.com/@pusatstudiislam
Telegram : https://t.me/pusatstudiislam20
Facebook Fanspage : https://www.facebook.com/pusatstudiislam

Related posts
Sirah

Kisah Hidup Ibnu Umar

Sirah

Kisah Meninggalnya Abu Thalib

Sirah

Dialog Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar Sebelum Fathu Makkah

Sirah

Sedekah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *