JOIN GRUP WHATSAPP: Pusat Studi Islam

Sirah

Nabi dan Abu Bakar, Detik-detik Hijrah

Permohonan Nabi yang sungguh-sungguh akan dukungan dari Allah terhadap kekuatan Islam berupa mukzizat yang mana Kaum Muslimin sendiri menjadi saksi atasnya. Abu Bakar yang berada dekat dengannya, berlinang air mata. Ia meletakkan jubah pada pundak Nabi yang tenggelam dalam kekhusyukan.

”Ya Tuhan! Aku memohon kepadamu, agar tidak melupakan janji dan jaminanmu. Ya Tuhan! Jika kekuatan Islam yang kecil ini kalah, maka takan ada satupun yang menyembah-Mu.”

Berkali-kali doa itu terucap, lalu Abu Bakar menghiburnya, “Ya Rasulullah! Cukuplah permohonan ini. Sungguh, Allah pasti akan menganugerahkan kemenangan bagi Anda dan memenuhi janji yang diberikan kepada Anda.”

Dan benarlah jawaban pun datang seperti yang tertuang dalam firman Allah,

“(ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: ‘Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut.’ Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs al-Anfal [8] :9-10)

Allah mengirim pertolongannya dengan diturunkannya malaikat. Jibril pun memerintahkan kepada Nabi agar mengambil segenggam kerikil, dan melemparkannya kepada musuh dan bersabda,

“Kacaulah mereka, seranglah wajah mereka!”

Ketika Nabi melempar debu, semuanya berubah menjadi badai pasir yang dahsyat menyerang musuh.  []

Sumber: Sirah Nabi Muhammad Saw /Penerbit: Marja /Penulis: Prof. Abdul Hamid Siddiqi,2005

Ikuti kami selengkapnya di:

WhatsApp: wa.me/6285860492560 (silakan mendaftar terlebih dahulu)
Instagram: https://www.instagram.com/pusatstudi.islam20/
YouTube: https://www.youtube.com/@pusatstudiislam
Telegram : https://t.me/pusatstudiislam20
Facebook Fanspage : https://www.facebook.com/pusatstudiislam

Related posts
Sirah

Perhatian Umar bin Khattab pada Rakyatnya

Sirah

Ketika Nabi dan Abu Bakar Singgah di Gua Tsur

Sirah

Kisah Hidup Ibnu Umar

Sirah

Kisah Meninggalnya Abu Thalib

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *