Sirah

Keadilan di Masa Umar bin Khattab

Ketika Umar bin Khattab radhiallahu anhu sedang duduk tiba-tiba orang dari Mesir menemuinya dan berkata, “Wahai Amirul Mukminin, inilah posisi orang yang meminta perlindungan kepadamu.” Umar Bin Khattab berkata, “Engkau telah meminta perlindungan kepada…