Ibrah

Mengapa Engkau Tidak Mendoakannya?

Abu Burdah bin Abi Musa radiyallaahu ‘anhumaa berkata: “Aku melihat Abi Musa sedang berada di rumah Ummu Fadhl. Wanita itu bersin dan dia mendo’akannya. Tetapi, ketika aku bersin, dia tidak mendo’akanku. “Setelah aku pulang ke ibuku, aku…