JOIN GRUP WHATSAPP: Pusat Studi Islam

Kajian

Adil

Adil adalah menempati sesuatu pada tempat yang semestinya. Sebagai orang yang berlaku adil, kita tak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri, perasaan sepihak, atau bersikap curang karena ingin membantu orang terdekat yang nantinya malah mendzalimi orang lain.

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Qs. an-Nahl: 90)

Allah SWT menurunkan ajaran Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat yang menyelamatkan dan membawa rahmat pada seluruh alam (rahmatan lil alamin).

Untuk itu, Islam meletakkan ajaran adil sebagai salah satu di antara nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan dijadikan sebagai pilar kehidupan pribadi, rumah tangga dan masyarakat.

Ajaran ini sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Allah swt mengutus para Rasul dalam rangka untuk menegakkan dan mewujudkan keadilan di muka bumi.  []

Ikuti kami selengkapnya di:

WhatsApp: wa.me/6285860492560 (silakan mendaftar terlebih dahulu)
Instagram: https://www.instagram.com/pusatstudi.islam20/
YouTube: https://www.youtube.com/@pusatstudiislam
Telegram : https://t.me/pusatstudiislam20
Facebook Fanspage : https://www.facebook.com/pusatstudiislam

Related posts
Kajian

Setan Bisa Kuat dan Membesar karena Ucapan Ini

Kajian

10 Orang Terbaik Menurut Hadist Nabi ﷺ

Kajian

Tiga Pokok Maksiat

Kajian

Bahaya Berhutang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *